Artykuły do pobierania wymazów

Zobacz szczegóły wyświetlając lub pobierając kartę produktu.

ALB1

Pałeczka 20 cm drewniana, sterylna

ALB1

Pałeczka 20 cm drewniana, sterylna

ALB2

Pałeczka 20 cm drewniana, niesterylna

ALB2

Pałeczka 20 cm drewniana, niesterylna

PROF. 581.2

Wymazówka w probówce transportowej

PROF. 581.2

Wymazówka w probówce transportowej

PROF. 582.2

Zestaw transportowy z podłożem AMIES

PROF. 582.2

Zestaw transportowy z podłożem AMIES