POJEMNIKI NA MATERIAŁ DO BADAŃ

Zobacz szczegóły wyświetlając lub pobierając kartę produktu.

AL B1

Pałeczka 20 cm drewniana, sterylna

AL B2

Pałeczka 20 cm drewniana, niesterylna

PROF. 581.2

Wymazówka w probówce transportowej

PROF. 582.2

Zestaw transportowy z podłożem AMIES

Udostępniamy także powyższy zbiór kart katalogowych w formacie PDF